Γνωρίζοντας…τους Καραμεραίους … Γνωρίζοντας τον παππού μου…


Γνωρίζοντας τους Καραμεραίους ….γνωρίζοντας τον παππού μου….τον πατέρα του πατέρα μου Πρωτόκλητου…

αναστασιος καραμερος

Scan_Pic0001

Thank you for following my blog.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.