Devoted To my FACEBOOK friends ….


……….εχω επιλέξει να μην εχω ένα μεγάλο αριθμό από φίλους…….

……..η αιτία ?

Επειδή υπάρχουν και ……scammers … ανάμεσά μας που υποκλέπτουν ……το profile μας…..τις φωτογραφίες μας…κλπ….(και ποιος ξέρει …τι αλλο) ……..προσπαθω να κανω καλή επιλογή …..και να ανταποκρίνομαι στα αιτήματα φιλιας ……με φειδώ!
Βέβαια , πρόσφατα ειδα την άμεση κινητοποίηση της ομάδος του FACEBOOK…… ΠΟΥ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ …..ΑΤΟΜΟΥ ………που υποτίθεται …..ανηκε στις επαφές μου…………..και ευχαρίστησα το  FACEBOOK μέσω της ερασιτεχνικης σελίδος μου: http://www.anastasiakaramerou.com….……………………..
 
……………….με τον καιρό, έχω σβήσει κάποιους, επειδή δεν είχαν καλή συμπεριφορά…
Ποιο είναι το νόημα αλλωστε , να έχεις τόσους πολλούς φίλους, πολλές φορές αγνώστους ……αν δεν “μιλάς μαζί τους”……η……η……η ……απλά για να λέμε ότι έχουμε χιλιάδες φίλους (!) που δεν έχουμε γνωρίσει καν…..απλά για να λέμε οτι είμαστε δημοφιλείς ???

Λοιπόν, προτίμησα να επιλέξω ……

και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας έχω ανάμεσα στους καλύτερους φίλους μου.

 
Τώρα θέλω να δω ποιος θα πάρει τον χρόνο να διαβάσει αυτό το post μέχρι το τέλος, επειδή είμαι περίεργη να δω ποιος φροντίζει τη σχέση που προσπαθώ να χτισω μαζί σας……
 
…….και με την ευκαιρία να σας  ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της γωνίας της ζωής μου!
 
Απλά, κάντε COPY /PASTE ( …………..πάστε!!!!!!!!!!!!!) ……………..no comments)
 στη σελίδα σας.
 Αυτό είναι ένα μικρό τεστ.
Για να  δουμε όλοι,  ποιος διαβάζει αυτά που γράφουμε…… και που μοιράζεται το περιεχόμενό μας, χωρίς να το διαβάσουμε!!!!!!
Αν έχεις διαβάσει τα πάντα, πάτησε “Like”
…………και μετά αντέγραψε και επικόλλησε αυτό το μήνυμα στον τοίχο σου, οπότε κι εγω με την σειρά μου να μπορέσω να σχολιάσω το Post σου!!!!
Το κείμενο αυτό διαμορφώθηκε από Σισσυ Καραμέρου σήμερα 6 Οκτωβρίου 2016 

 

************************************************************

Translation of my text in English:
………. I have chosen not to have a large number of friends ……………the cause ?
Because there …… scammers … among us who steal …… our profile ….. our photos … etc …. (and who knows what … another) …….. I try to make a good choice ….. and to live up to the demands of friendship …… sparingly!
Of course, recently , I saw the immediate mobilization of the FACEBOOK TEAM …… which “shut down” definitely the ACCOUNT OF  THE PERSON ….. ……… ….. supposedly belonged to my contacts .. ………… and thanked the FACEBOOK  TEAM through my amateur page: http://www.anastasiakaramerou.com ………………….. …….
………………. With time, I erase some friendship requests , recognizing immediately from the IMAGE CHECK if they are real OR not…………….
What is the meaning moreover, to have so many friends, sometimes strangers …… if not “talking with them”  ….. just to say that we have thousands of friends (!) you do not even know …..and “play” popular…..!!!!
Well, I preferred to choose ……and I’m glad to have you among my best friends.
Now I want to see who will take the time to read this post until the end, because I’m curious to see who takes care of the relationship that I am trying to build with you ……
……. And this is the  opportunity to thank you for being part of this “corner ” of my life!
Simply click COPY / PASTE  on your page. Do not share .
 This is a small test.
To see everyone who reads what we write …… and sharing our content without reading  it !!!!!!
If you read everything, press “Like”
………… And then copy and paste this message to your wall, and so I in my turn to be able to comment on your Post !!!!
This text is a bit altered by Sissy Karamerou 

 

Thank you for following my blog.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Flat renting

Chalandri area, Athens, Greece

The Spy Command

A blog about James Bond-007 and The Other Spies

IndieWire

The Voice of Creative Independence

Queen of Heaven

The Scriptural and Traditional Virgin Mary

Val's Whitewolf Media

You're important so Write!

Girl With Curves

My personal effort to create a nice .com weblog

Land 4 sale

Andros Island, CYCLADES, Greece

Drawing Covert

Exhibitions, tours, research, programs, events, on a unique collection of books, archives, paintings, sculpture and more.

InstaView Blog

For the Latest in InstaView and SEO News!

Anastasia Protoclitou Karamerou

My personal effort to create a nice .com weblog

WordPress.com Apps

Apps for any screen

John R White, LPC

Pittsburgh Counselor

Λαϊκή Ενότητα Υγείας-Πρόνοιας Αττικής

Για ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό Σύστημα Υγείας για όλους. Για την απαλλαγή από τα μνημόνια. Για τον σοσιαλισμό.

physicsgg

Φυσικοί και Φυσική από το διαδίκτυο

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Κ.Δ.Β.Μ. Φιλοθέης - Ψυχικού

prinzipessascottage

Holiday rental in Rafina.GR

kokkinolimanakiwordpresscom

Summer cottage at Rafina area GREECE

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: