Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!!!   

 OUR MACEDONIA, IS OUR COUNTRY!!!!!

ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΣ!!!

IT IS OUR VITAL NATIONAL REGION!

ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ!!!

AND THE NAME IS UNDISPUTABLE

Advertisement