” Σεμιναριο Ρητορικής” με τον Αδωνι Γεωργιάδη


φιλοξενια 

Τὸ Σαββατοκύριακο 9 καὶ 10 Δεκεμβρίου, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τὸν ἐπιτυχημένο κύκλο σεμιναρίων Ρητορικῆς στὴν Ἀθήνα. 

Τὰ σεμινάρια ρητορικῆς ξεκίνησαν πέρυσι τὸ φθινόπωρο καὶ ἔχουν ἤδη ὁλοκληρώσει τρεῖς κύκλους στὴν Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Πάτρα καὶ τὴν Κρήτη.

Μέσα σὲ δύο τετράωρα, διδάσκονται τὰ ἑξῆς:

  • Θεωρία Ρητορικῆς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους ἕως σήμερα

  • Μεθοδολογία πειθοῦς ἀκροατηρίου

  • Διάκριση μεταξὺ ρητορικῆς καὶ δημαγωγίας

  • Τρόποι ἀντιμετώπισης ἄγχους καὶ φόβου δημόσιας ἔκθεσης

  • Ὁ ρόλος τῆς ὑποκριτικῆς στὴ ρητορικὴ – Ὀρθοφωνία
  • Ρητορικὲς ἀντιπαραθέσεις (debates)

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ σεμιναρίου, θὰ κληθεῖτε νὰ ἀντιπαρατεθεῖτε προφορικὰ μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες. Τὸ θέμα δίδεται ἐπιτόπου ἀπὸ τὸν κ. Γεωργιάδη καὶ δὲν προϋποθέτει προετοιμασία. Ἡ ἄσκησις εἶναι προαιρετική, ἀλλὰ πολὺ βοηθητική. Ἡ ὁμιλία σας θὰ μαγνητοσκοπηθεῖ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ θὰ σταλεῖ λίγες ἡμέρες μετὰ στὸ email σᾶς. Ὅλο το ὑλικὸ κρατεῖται στὸ ἀρχεῖο μας καὶ δὲν δημοσιοποιεῖται. Στὸ τέλος τοῦ σεμιναρίου, θὰ λάβετε τὸ σχετικὸ πιστοποιητικὸ παρακόλουθησης. Μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐνδεικτικὰ videos ποὺ ἔχουμε ἀνεβάσει στὴ σελίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς στὸ facebook (facebook.com/EllinikiAgogi) καὶ στὸ κανάλι τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς στὸ YouTube.

Στὸ σεμινάριο δικαίωμα συμμετοχῆς ἔχουν ἄτομα ἄνω των 16 ἐτῶν, ἀνεξαρτήτως ἐμπειρίας ἢ συμμετοχῆς σὲ προηγούμενους κύκλους. Ἐὰν χρησιμοποιεῖτε τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, σᾶς προτρέπουμε νὰ ἐπισκεφθεῖτὲ τὴ σελίδα μας στὸ facebook, νὰ δηλώσετε συμμετοχὴ στὸ γεγονὸς “Σεμινάριο Ρητορικῆς μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη” (https://www.facebook.com/events/157195511682748/permalink/161347044600928/ γιὰ νὰ λαμβάνετε σχετικὲς ἀναρτήσεις ποὺ θὰ βάζουμε ἕως τὴν ἡμερομηνία λήξεως τοῦ σεμιναρίου.

Πρόκειται γιὰ ἕνα πρωτότυπο, ζωντανό, διαδραστικό σεμινάριο ποὺ θὰ σᾶς μείνει ἀξέχαστο! 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210. 5221314. email: info@Ellinikiagogi.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ