Sissy Protoclitou Karamerou

My personal effort to create a nice .com weblog

Ενημέρωση για τα άναδρομικά των θανόντων στρατιωτικών….


http://staratalogia.blogspot.gr/2017/12/blog-post_98.html

Πλήρης ενημέρωση για επιστροφή κρατήσεων από Περίθαλψη σε περιπτώσεις Θανόντων Συνταξιούχων

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης

– Στην με Αριθμό Πρωτοκόλλου Φ.80000/οικ. 55441/2985 της 23ης Νοεμβρίου 2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, που υπάρχει στο τέλος του παρόντος, αναγράφεται, πιθανόν και μετά από τις ενέργειες του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α, η εξής παράγραφος: «Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.»

– Αφορά επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών με παράνομο τρόπο ήδη συνταξιούχων. Η χρονική διάρκεια της απαίτησης για συνταξιούχους του δημοσίου τομέα είναι από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και του ιδιωτικού τομέα από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

– Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ είναι το ΓΛΚ για το δημόσιο, το ΙΚΑ για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το ΤΣΜΕΔΕ για τους μηχανικούς, το ΝΑΤ για τους ναυτικούς κλπ κλπ. Όλα πλέον τα ταμεία έχουν γίνει ΕΦΚΑ.

– Την επιστροφή δικαιούνται όλοι οι νόμιμοι κληρονόμοι αρκεί η μικτή σύνταξη των θανόντων συνταξιούχων να ήταν πάνω από 1.000 ευρώ γιατί μόνον σε αυτούς έγινε η με λάθος τρόπο παρακράτηση για περίθαλψη. Εννοείται ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η σύνταξη τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιστροφή. Δεν έχει ορισθεί μέχρι σήμερα ημερομηνία λήξης προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων.

– Επειδή τέτοιου είδους επιστροφές θεωρούνται κληρονομιά, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση μπορεί, είτε να επιδοθεί ιδιοχείρως, είτε να σταλεί μέσω ταχυδρομείου στον φορέα που ήταν ασφαλισμένος ο εκλιπών ή η εκλιπούσα.

– Κανονικά, αν το κράτος λειτουργούσε σωστά, θα έπρεπε όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ζητούν τα ίδια δικαιολογητικά. Σε ότι αφορά την αίτηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίτηση που θα βρείτε στο τέλος της παρούσας ανάρτησης. Με δεξί κλικ στην εικόνα επιλέγεται “Αποθήκευση εικόνας ως…”, την αποθηκεύεται στον Η/Υ σας και στη συνέχεια την εκτυπώνετε. Όποιος-α επιθυμεί να σταλεί η αίτηση σε word μπορεί να τη ζητήσει στα e-mailaksia124387@gmail.com και apostolos.papaparisis@gmail.com.

– Εκεί που παρατηρείται ασυνεννοησία είναι στα δικαιολογητικά που ζητά ο κάθε φορέας με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αδίκως οι συνάνθρωποι μας. Έτσι έχουμε:

α. Το ΓΛΚ ζητά μόνον την αίτηση σε όσους και όσες είτε παίρνουν σύνταξη από εκεί, είτε έχουν κάνει αίτηση μεταβίβασης σύνταξης εκεί. Ζητά το πιστοποιητικό εγγύτερων ή πλησιέστερων συγγενών όταν ο/η αιτών/ούσα κληρονόμος δεν παίρνει σύνταξη από το ΓΛΚ.

β. Οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ανά την Ελλάδα ζητούν, άλλες όλα και άλλες ορισμένα εξ αυτών, ως δικαιολογητικά τα παρακάτω:

(α) Πιστοποιητικό πλησιέστερων ή εγγυτέρων συγγενών (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).

(β) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδικείο).

(γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο).

(δ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο).

(ε) Εξουσιοδότηση όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι.

(στ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).

Σημείωση: Για την έκδοση των πιστοποιητικών (β), (γ) και (δ) απαιτείται παράβολο μεγαροσήμου κόστους 5,5 ευρώ.

Superman Homepage

Everything you ever wanted to know about the Man of Steel... and more!

Flat renting

Chalandri area, Athens, Greece

The Spy Command

A blog about James Bond-007 and The Other Spies

IndieWire

The Voice of Creative Independence

Val's Whitewolf Books

You're important so Write!

Girl With Curves

My personal effort to create a nice .com weblog

Land 4 sale

Andros Island, CYCLADES, Greece

Drawing Covert

The National Sporting Library & Museum's bi-weekly blog on all things sporting

InstaView Blog

For the Latest in InstaView and SEO News!

WordPress.com Apps

Apps for any screen

John R White, LPC

Pittsburgh Counselor

Λαϊκή Ενότητα Υγείας-Πρόνοιας Αττικής

Για ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό Σύστημα Υγείας για όλους. Για την απαλλαγή από τα μνημόνια. Για τον σοσιαλισμό.

physicsgg

Φυσικοί και Φυσική από το διαδίκτυο

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Κ.Δ.Β.Μ. Φιλοθέης - Ψυχικού

prinzipessascottage

Holiday rental in Rafina.GR

kokkinolimanakiwordpresscom

Summer cottage at Rafina area GREECE

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: